MOTTAGNINGAR I CENTRALA STOCKHOLM

Ignatiigränd 2, Fjällgatan 23 A, Högbergsgatan 60.

JOURTELEFON/KONSULTATION

0900-10 10 100, 0900-10 20 300

VI ERBJUDER:

   
¤ Psykologjour/Akut
¤ Telefonkonsultationer
¤ Distansbehandling
¤ Personlig utveckling
¤ Samtalsterapi
¤ Existentiell terapi
¤ Hypnosterapi
¤ Hypnoanalys
¤ Integral psykoanalys
¤ Regressionsterapi
  ¤ Drömterapi
¤ Minnesaktivering
¤ Traumabearbetning
¤ Beteendeterapi
¤ Positiv inlärning
¤ Utredning
¤ Diagnostisering
¤ Framtidsprognoser
¤ Organisationsinsatser
¤ Evenemang
 

KONTAKTFORMULÄR & TIDSBESTÄLLNING:

Namn   Adress
 
Telefon   E-post
 
Meddelande

Hypnos mot

hypnos mot alkoholmissbruk
hypnos mot matmissbruk
hypnos mot fetma
hypnos mot sockerberoende
hypnos mot social fobi
hypnos mot rodnad
hypnos mot rampfeber
hypnos mot panikattacker
hypnos mot specifika fobier
hypnos mot flygrädsla
hypnos mot astenisk trötthet
hypnos mot nagelbitning
hypnos mot impotens
hypnos mot migrän
hypnos mot magkatarr
hypnos mot sängvätning
hypnos mot stamning
hypnos mot stress
hypnos mot höjdskräck
hypnos mot kronisk smärta
hypnos mot tandvårdsrädsla

VI BEHANDLAR:

Identitets- och livskriser. Otrygghet. Relationsproblem. Inre och yttre konflikter. Destruktiva beteendemönster. Förvirring. Rädslor. Oro. Ångest. Tvångstankar. Fobier. Ovanor. Spänningar. Sömnsvårigheter. Utmattning. Utbrändhet. Stressrelaterade psykosomatiska besvär. Nedstämdhet. Hopplöshet. Vanmakt. Vantrivsel. Förtvivlan. Depression. Sorg. Ätstörningar. Övervikt. Sexuella dysfunktioner. Skuld- och skamkänslor. Avund och svartsjuka. Avsaknad av kärlek, bekräftelse och livsinnehåll. Trauma. Övergrepps- och mobbningskonsekvenser. Minnesluckor. Mardrömmar. Skadad tillit. Låg självkänsla. Dåligt självförtroende. Otillräcklighet. Negativ självbild. Självförakt. Alla slags beroenden och medberoende.


VI HAR EN UNIK METOD MOT RÖKNING.

Du slutar röka på två timmar om du är motiverad och resultatet är bestående.

SLUTA-RÖKA-MOTIVATION

¤ du får en bättre hälsa
¤ du slipper beroendet
¤ du blir mer attraktiv
¤ du får ett bättre liv


SLUTA RÖKA HYPNOS

I hypnotiskt tillstånd är människan mera påverkbar än annars. Varför det förhåller sig på det sättet, vet man inte mycket om.

Hypnos är ett annorlunda tillstånd av medvetande. Någonting mellan vakenhet och sömn.

Hypnos framkallas lätt hos de flesta. Man räknar med att 90 procent av alla människor kan gå i hypnos. Av dessa går bara en mindre del, cirka 20 procent, i s.k. djup hypnos.

Den djupa hypnosen påminner om sömn, den hypnotiserade har då ofta inget minne av vad som sagts under hypnosen. Vid lätt eller medeldjup hypnos minns den hypnotiserade däremot allt som sägs och sker omkring honom.

När det gäller rökavvänjning spelar det ingen större roll om man går i lättare eller djupare hypnos.

När rökaren kommit i hypnos ger man suggestioner som syftar till att stärka hans/hennes vilja och beslutsamhet. Dessutom suggereras likgiltighet för rökningen. Vidare poängteras de positiva effekterna av att sluta röka.

Suggestionerna upprepas flera gånger under behandlingen. Den inleds med att rökaren får suggestioner om lugn, avslappning och tyngdkänsla i kroppen. Känslan av avspänning kvarstår efter uppvaknandet ur hypnosen. Denna effekt uppskattas mycket av de som är spända och stressade.

Hypnos mot röknig ges med fördel i grupp. Före grupphypnosen har man samtal och diskussion med deltagarna. Efter samtal om olika problem följer sedan en hypnossession där deltagarna bl.a. tränas i självhypnos. I hypnotiskt tillstånd lär man sig att stå emot röklusten. Efter sessionen diskuterar man deltagarnas upplevelser under hypnosen.

Vår metod mot rökning har en psykofysiologisk grundval, vilket innebär att hela psyket behandlas både psykologiskt och  fysiologiskt. Vi går igenom alla moment och kopplingar som är förknippade med rökningen och därefter lägger du ifrån dig din rökning för gott.

I ditt undermedvetna etableras ett nytt funktionellt och livsbejakande mönster som effektivt konkurrerar ut det gamla destruktiva beteendemönstret.

De som oroar sig för viktökning får en professionell vägledning av vår specialist.

Saknar du motivation och har svårt att bestämma dig, hjälper vi dig med förarbetet innan sluta-röka dagen. Spelar din hjärna dig ett spratt utifrån olika misslyckanden så att du omedvetet sätter käppar i hjulet åt dig själv, ger vi dig adekvat terapi så att sluta-röka-projektet blir ett språng i din personliga utveckling.